Laboral

Assessoria laboral i recursos humans

Oferim assessorament laboral per a petites i mitjanes empreses, a més de facilitar les relacions laborals entre empresa i treballadors complint amb les disposicions legals vigents. Entre els nostres serveis destaquen:

 • Assessorament per a empreses.
 • Gestió de nòmines, cotitzacions d’empresa i de treballadors, gestió bancària de pagament de nòmines i embargs.
 • Contractació laboral i gestió associada d’ajuts.
 • Tramitació d’autoritzacions de residència i treball per a estrangers.
 • Assistència i representació davant la Inspecció de Treball.
 • Expedients de regulació d’ocupació (ERO).
 • Representació en conciliacions i contenciosos laborals davant el jutjat social.
 • Mediació en conflictes empresa-treballador/s.
 • Estudi i sol·licitud de prestacions de jubilació, viudetat, orfandat, invalidesa, maternitat, paternitat, etc.
 • Altes, baixes i variacions d’autònoms.
 • Capitalització de l’atur.
 • Expedients davant el Fons de Garantia Salarial.
 • Altes d’empreses i obertures de centres de treball.
 • Accés a dades i documents per part dels clients i treballadors mitjançant els nostres portals web.

A Viñes Assessors us ajudem a gestionar les relacions laborals per avançar-nos als possibles conflictes i optimitzar el model d’empresa. El fet de comptar amb professionals especialitzats en l’àmbit laboral ens permet proporcionar solucions personalitzades analitzant les necessitats de cada client.

Com a consultoria i assessoria laboral ens dediquem des de la gestió de contractacions, nòmines, expedients de regulació d’ocupació, altes i baixes d’autònoms o empreses… fins a la representació en contenciosos laborals.

L’objectiu primordial del nostre equip és l’optimització i la gestió eficaç dels recursos humans de l’empresa, a més d’evitar sancions i inspeccions, minimitzar riscos i mantenir-vos informats de tots els canvis en les normatives que us puguen afectar.

En què et podem ajudar?