Jurídic

Assessoria jurídica

El nostre despatx posa a disposició d’empreses, pimes, autònoms i particulars un servei d’assessorament jurídic per a resoldre dubtes en l’àmbit legal, gestionar contractes mercantils, arrendaments o tramitar reclamacions economicoadministratives.
Entre els nostres serveis destaquen:

 • Constitució de societats.
 • Modificacions estatutàries.
 • Contractes mercantils.
 • Fusió i escissió de societats.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Reclamacions i demandes en dret laboral i Seguretat Social.
 • Dret civil en matèria de successions i disposicions testamentàries.
 • Reclamacions economicoadministratives.
 • Assessorament en operacions immobiliàries.
 • Gestió d’arrendaments.
 • Constitució i assessorament d’associacions, fundacions i comunitats de propietaris.

Com a consultoria i assessoria jurídica, a Viñes Assessors defensem els interessos dels nostres clients en constitució de societats, associacions i fundacions, contractes, arrendaments, successions o disposicions testamentàries en qüestió d’herències.

També ens ocupem de la representació legal d’empresaris i treballadors davant el jutjat social, de reclamacions i demandes en dret laboral i Seguretat Social per a resoldre temes relacionats amb l’aplicació de normatives, lleis i reglaments.

L’objectiu primordial del nostre equip és oferir informació i aconsellar legalment empreses i particulars per a solucionar procediments judicials en l’àmbit civil, mercantil, laboral i fiscal.

En què et podem ajudar?