Fiscal

Assessoria fiscal

Com a assessoria fiscal cobrim totes les necessitats de petites i mitjanes empreses pel que fa a obligacions tributàries. Dediquem els recursos humans i materials necessaris per garantir l’eficàcia i la rapidesa en la nostra actuació.
Entre els nostres serveis destaquen:

  • Liquidació i gestió d’impostos: IVA, IRPF, societats, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, impostos locals i especials.
  • Liquidació i gestió de renda i patrimoni.
  • Declaracions informatives.
  • Pagaments a compte i fraccionament d’impostos.
  • Altes d’activitats i variacions d’obligacions fiscals.
  • Representació davant els serveis de gestió i inspecció de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), incloent-hi la presentació de les al·legacions i recursos pertinents.
  • Obtenció del certificat digital.
  • Seguiment i control de notificacions telemàtiques.
  • Recursos i reclamacions davant els tribunals econòmics, administratius i contenciós.

A Viñes Assessors estudiem les repercussions fiscals de l’operativa de les empreses amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives i eliminar contingències. A més, elaborem propostes de millora dins el marc de la legalitat.

Per a l’empresa fem els càlculs d’impostos i liquidacions periòdiques: IVA, IRPF, impost de societats… Per als particulars presentem les liquidacions relacionades amb renda i patrimoni, impost de transmissions, successions i donacions i altres beneficis fiscals, com ara la planificació financera (fons de pensió, inversions).

L’objectiu primordial del nostre equip és minimitzar l’impacte fiscal a empreses i particulars amb una acurada planificació i mantenir informats els clients dels canvis en les normatives. A més d’aportar solucions informàtiques per a agilitzar la introducció de dades sotmeses a règim fiscal amb una eina de comptabilitat, facturació i impostos per a autònoms i pimes.

En què et podem ajudar?