Comptabilitat

Assessoria comptable

El nostre departament de comptabilitat revisa i analitza l’economia de les empreses per millorar-ne l’estat comptable, elabora informes financers i memòries econòmiques mitjançant l’anàlisi dels comptes anuals.
Entre els nostres serveis destaquen:

  • Assessoria comptable d’empreses i implantació de la comptabilitat.
  • Comptabilitat de societats.
  • Confecció dels llibres de registre obligatoris per als diferents impostos.
  • Revisió periòdica de les comptabilitats i tancament comptable.
  • Confecció i dipòsit dels comptes anuals i elaboració de la memòria econòmica.
  • Confecció de llibres d’actes, registre de socis, etc. i inscripció al registre corresponent.
  • Informes econòmics i financers d’empreses.
  • Preparació de pressupostos.
  • Comptabilitat analítica.
  • Col·laboració amb les empreses d’auditoria.

Com a consultoria i assessoria comptable, a Viñes Assessors fa anys que gestionem la comptabilitat d’empreses i societats, elaborem informes de comptabilitat analítica per a calcular costos i controlar despeses, i presentem plans de comptes personalitzats.

Portem una comptabilitat ordenada i transparent de cada empresa perquè els clients puguen prendre millors decisions operatives a l’hora de fer noves inversions o implantar noves estratègies i aconseguir avantatges fiscals.

L’objectiu primordial del nostre equip és acompanyar en tot moment les empreses, des de la preparació de pressupostos fins a la implantació de solucions informàtiques per a agilitzar els tràmits i gestions amb una eina de comptabilitat, facturació i impostos per a autònoms i pimes.

En què et podem ajudar?